Sanacija ravnog krova | Vojarna Croatia

  • Naziv objekta:    Vojarna Croatia
  • Lokacija:    Zagreb
  • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    Sikaplan 15G krovna membrana
  • Godina:    2014 
  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova