Sanacija ravnog krova | Zagrebačko kazalište mladih

 • Naziv objekta:    Zagrebačko kazalište mladih
 • Lokacija:    Teslina 7, Zagreb
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AKWALAN TPO membrana
 • Godina:    2014 

 

 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova