Hidroizolacija objekata

Hidroizolacija objekata

Najčešći uzročnik ubrzanog propadanja građevinskih objekata su oborinske ili podzemne vode jer voda i vlaga uništavaju većinu građevinskih materijala kao što su drvo (truljenje), čelik (rđanje), a pri niskim temperaturama led dovodi do pucanja kamena, betona, opeke, žbuke i sl.

Stoga je hidroizolacija iznimno važno područje građevinske djelatnosti jer doprinosi zaštiti od propadanja što značajno doprinosi produljenja trajnosti objekta.

Materijali Usluge

 

Hidroizolacija


Hidroizolacija se može primjeniti na cijeli objekt ili samo na neke njegove dijelove čime se sprječavaju štetni utjecaji oborinskih ili podzemnih voda.

Stručno postavljena hidroizolacija doprinosi kvaliteti i udobnosti korištenja objekta, jer sprječava prodor vlage i širenje plijesni na zidovima i podovima prostorija, kao i neugodne mirise koji su karakteristični za vlažne prostore.

Za izvedbu hidroizolacijskih radova upotrebljavaju se vodonepropusni materijali koji u trajnom dodiru s vodom ostaju nepromjenjeni.

Certifikati

Jamstvo

garancija

Jeste li znali?

da je vlaga štetna za ljude i za objekte jer:

  •   negativno utječe na zdravlje,
  •   uzrokuje bolesti organa za disanje,
  •   pospješuje alergije,
  •   pospješuje razvoj štetnih mikroorganizama,
  •   uništava objekte,
  •   uništava namještaj i ostale predmete,
  •   stvara plijesan i glivice
  •   ima neugodan, nezdrav miris

Vlaga se može uspješno sanirati tek kada se utvrde stvarni uzroci zbog kojih je nastala.