Sanacija limenog trapez krova | HVU Petar Zrinski, Zagreb

  • Naziv objekta:    HVU Petar Zrinski
  • Lokacija:    Zagreb
  • Opis radova:    Sanacija limenog trapez krova
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    AKWALAN TPO membrana
  • Godina:    2014 

  • Sanacija limenog trapez krova
  • Sanacija limenog trapez krova
  • Sanacija limenog trapez krova