Hidroizolacija ravnog krova i terase | Obiteljska kuća Punat

 • Naziv objekta:    Obiteljska kuća
 • Lokacija:    Punat
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova i terase
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AKWALAN TPO krovna  membrana, i SIKAPLAN 1100 HL PVC membrana
 • Godina:     2013 

 • Hidroizolacija ravnog krova i terase
 • Hidroizolacija ravnog krova i terase
 • Hidroizolacija ravnog krova i terase
 • Hidroizolacija ravnog krova i terase
 • Hidroizolacija ravnog krova i terase
 • Hidroizolacija ravnog krova i terase