Hidroizolacija ravnog krova | Comotempera d.o.o.

 • Naziv objekta:    Poslovni objekt Comotempera d.o.o.
 • Lokacija:    Kastav
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AKWALAN TPO krovna  membrana
 • Godina:     2013 

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova