Sanacija ravnog krova | INA Karlovac

 • Naziv objekta:    Poslovna zgrada INA
 • Lokacija:    Karlovac
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:     Busscherplan 1500 PVC krovna membrana
 • Godina:     2013 

 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova