Hidroizolacija ravnog krova garaže | Dobreć

 • Naziv objekta:    Garaža obiteljske kuće
 • Lokacija:    Dobreć
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    Sikaplan 1100 HL i 15 G
 • Godina:     2013 

 • Garaza obiteljske kuce
 • Garaza obiteljske kuce
 • Garaza obiteljske kuce
 • Garaza obiteljske kuce
 • Garaza obiteljske kuce