Hidroizolacija ravnog krova | Lucija Kostrena

 • Naziv objekta:    Obiteljska kuća Lucija
 • Lokacija:    Kostrena
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AKWALAN TPO membrana
 • Godina:     2013 

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova