Sanacija ravnog krova garaže | SZ Svačićev trg

  • Naziv objekta:    Stambena zgrada
  • Lokacija:    Svačićev trg 5
  • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    Akwalan TPO krovna membrana
  • Godina:     2013 

  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova