Sanacija slivnika | Centar za rehabilitaciju, Rijeka

  • Naziv objekta:    Centar za rehabilitaciju
  • Lokacija:    Rijeka
  • Opis radova:    Sanacija slivnika i svjetlarnika
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    SIKAPLAN krovna  membrana
  • Godina:     2013 

  • Centar za rehabilitaciju
  • Centar za rehabilitaciju