Sanacija ravnog krova | Dom kulture Bakar

 • Naziv objekta:    Dom kulture
 • Lokacija:    Bakar
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    BUSSCHERPLAN PVC krovna  membrana
 • Godina:     2013

 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture
 • Dom kulture