Sanacija ravnog krova | SZ Jurišićeva

 • Naziv objekta:    Stambena zgrada
 • Lokacija:    Jurišićeva 1, Zagreb
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AQALAN TPO krovna  membrana
 • Godina:     2013 

 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova