Sanacija ravnog krova | OMV Sv. Helena

 • Naziv objekta:    OMV benzinska crpka
 • Lokacija:    Sveta Helena
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    SIKAPLAN SGMA krovna membrana
 • Godina:     2012

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 17