Sanacija ravnog krova | Našička Zagreb

 • Naziv objekta:    Obiteljska kuća
 • Lokacija:    Zagreb, Našička ulica
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:     AKWALAN TPO membrana
 • Godina:     2012 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05