Sanacija ravnog krova | Varteks City Centar

 • Naziv objekta:    Varteks City Centar
 • Lokacija:     Zagreb, Trg B. Jelačića 8
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:     VARTEKS
 • Površina:    
 • Materijal:    
 • Godina:     2012 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08