Sanacija terase | Kamenarka Zagreb

  • Naziv objekta:    Stambena zgrada Kamenarka
  • Lokacija:    Zagreb
  • Opis radova:    Sanacija terase
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    SIKAPLAN 1100 HL krovna membrana
  • Godina:     2012 

  • Sanacija terase
  • Sanacija terase
  • Sanacija terase