Sanacija lifta stambena zgrada Zinke Kunc

  • Naziv objekta:     Stambena zgrada
  • Lokacija:     ZAgreb, Zinke Kunc 9
  • Opis radova:     sanacija prodora u okno lifta
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    
  • Godina:     2012 

  • 01
  • 02
  • 03