Hidroizolacija ravnog krova | Rijeka Kastav

 • Naziv objekta:     Obiteljska kuća
 • Lokacija:     Rijeka, Kastav
 • Opis radova:     Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:     Akwalan TPO membrana
 • Godina:     2012 

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova