Hidroizolacija ravnog krova | Lašćinska

Hidroizolacija ravnog krova sa Akvalan TPO membranom i hdroizolacija terasa sa PVC membranom Sika 1100 HL

 • Naziv objekta:    Lašćinska, Zagreb
 • Lokacija:    Zagreb
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova i terasa
 • Investitor:    
 • Površina:    
 • Materijal:    Akvalan TPO membrana i PVC membrana Sika 1100 HL
 • Godina:    2012 

 • Hidroizolacija ravnog krova i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova i terasa