Vila Opatija

Sanacija ravnog krova. Ugradnja Akwalan TPO membrane po postojećim ugrađenim bitumen hidroizolacijskim slojevima.

 • Naziv objekta:    Vila Opatija
 • Lokacija:    Opatija
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Investitor:    
 • Površina:    
 • Materijal:    Akwalan TPO membrana
 • Godina:    2012 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04