Sanacija ravnog krova - Ičići

Sanacija ravnog krova sa sikaplan 15 PVC membranom uz skidanje postojeće sikaplan 15G PVC membrane i postojećeg sistema, te ugradnja novog sistema.
Obavljeni radovi su uključivali:

  • uklanjanje postojećeg sistema
  • ugradnja zaštitno razdjelnog sloa Sika geotekstila.
  • ugradnja Sika VAP-N parne membrane.
  • ugradnja termoizolacije
  • ugradnja razdjelno zaštitnog sloja geotekstila
  • ugradnja završne krovne PVC membrane Sikaplan 15 G
  • ugradnja zaštitno razdjelnog sloja sika geotekstila u svrhu zaštite PVC membrane od kulira
  • ugradnja kulira

 • Naziv objekta:    Vila Opatija - Ičići
 • Lokacija:    Opatija - Ičići
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Investitor:    C.B. vile d.o.o.
 • Površina:    
 • Materijal:    Sikaplan 15 PVC membrana, Sika Geotekstil, Sika VAP-N membrana
 • Godina:    2011

 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova