Vodosprema - Sopalj 3

Hidroizolacija Vodospreme Sopalj 3 u Crikvenici, Akwalan TPO membranom.

  • Naziv objekta:    Vodosprema Sopalj 3
  • Lokacija:    Crikvenica
  • Opis radova:    Hidroizolacija vodospreme
  • Površina:     200 m2
  • Materijal:    Akwalan TPO membrana
  • Godina:    2011 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04