Sanacija i hidroizolacija | Klesarstvo Lucić

Sanacija i hidroizolacija limenih kanalica i zidova proizvodna hale sa sa sikaplan 15 G PVC membranom.

 • Naziv objekta:     Klesarstvo Lucić
 • Lokacija:     Sveta Nedelja
 • Opis radova:     Sanacija i hidroizolacija limenih kanalica i zidova proizvodna hale
 • Površina:    
 • Materijal:     Sikaplan 15 G PVC membrana
 • Godina:     2011 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05