Stambena zgrada Buconjićeva 37

 • Naziv objekta:     Stambena zgrada Buconjićeva 37
 • Lokacija:     Zagreb
 • Opis radova:     Sanacija termo i hidroizolacije balkona
 • Površina:    
 • Materijal:     PVC folija Sikaplan 1100 HL i polimercementni premaz Plastivo 200.
 • Godina:     2011 

 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37
 • Stambena zgrada Buconjiceva 37