Stambena zgrada Zinke Kunc, Zagreb

 • Naziv objekta:     Stambena zgrada u ulici Zinke Kunc
 • Lokacija:     Zagreb
 • Opis radova:     Sanacija ravnog krova - termo i hidro izolacije
 • Površina:    
 • Materijal:     Sika Geotekstil i Sikaplan 15 G
 • Godina:     2011

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10