Hidroizolacija temelja - Ivanja Reka

 • Naziv objekta:     Obiteljska kuća Ivanja Reka
 • Lokacija:     Ivanja Reka
 • Opis radova:     Temeljna hidroizolacija kuće
 • Površina:    
 • Materijal:      Sika 1100 HL PVC membrana
 • Godina:     2011

 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće