Stambena zgrada Vinec

 • Naziv objekta:     Stambena zgrada Vinec
 • Lokacija:     Zagreb, Remete
 • Opis radova:     Sanacija, hidroizolacija terasa i balkona
 • Površina:    
 • Materijal:     Polimercementni sustav Plastivo 200
 • Godina:     2011

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17