Hidroizolacija ravnog krova - Naselje Mala Klara

 • Naziv objekta:    Naselje Mala Klara
 • Lokacija:    Zagreb
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Površina:    
 • Materijal:    Ecoseal membrana, Busscher baruplan gv40e i sustav Plastivo 200
 • Godina:     2010

 

 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa
 • Hidroizolacija ravnog krova, balkona i terasa