Sanacija ravnog krova - Primošten

  • Naziv objekta:    Obiteljska kuća gosp. Gracin
  • Lokacija:    Primošten
  • Opis radova:    Sanacija ravnog krova preko postojećih slojeva
  • Površina:    
  • Materijal:    Ecoseal membrana
  • Godina:     2010

  • Sanacija ravnog krova preko postojeih slojeva
  • Sanacija ravnog krova preko postojeih slojeva
  • Sanacija ravnog krova preko postojeih slojeva