Stambeno poslovni objekt Utrine

 • Naziv objekta:    Stambeno poslovni objekt Utrine
 • Lokacija:    Zagreb
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    Emporion plus d.o.o.
 • Površina:    
 • Materijal:    Sikaplan®SGMA krovna membrana
 • Godina:    2010

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova