Sanacija ravnog krova | Dom kulture - Novi Vinodolski

  • Naziv objekta:    Dom kulture - Novi Vinodolski
  • Lokacija:    Novi Vinodolski
  • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
  • Površina:    
  • Materijal:    Ecoseal
  • Godina:    2010

 

  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova