Sanacija ravnog krova - Humboldtova 14-16

 • Naziv objekta:    Stambena zgrada A. V. Humboldta 14-16
 • Lokacija:    Zagreb,
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova i terase
 • Površina:    
 • Materijal:    Busscher baruplan pez4e trake i Plastivo 200
 • Godina:    2009

 

 • Sanacija ravnog krova i terase
 • Sanacija ravnog krova i terase
 • Sanacija ravnog krova i terase
 • Sanacija ravnog krova i terase
 • Sanacija ravnog krova i terase