Hidroizolacija ravnog krova | Anindol

Hidroizolacija ravnog krova obiteljske kuće Anindol sa Akwalan tpo krovnom membranom.

 • Naziv objekta:    Obiteljska kuća
 • Lokacija:    Anindol Samobor
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:     Akwalan TPO krovna membrana
 • Godina:    2015 

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova