Hidroizolacija ravnog krova | Vojarna Rakitje

Hidroizolacija ravnog krova na Vojarni Rakitje sa Sikaplan 15 G krovnom membranom

 • Naziv objekta:    Vojarna Rakitje
 • Lokacija:    Rakitje
 • Opis radova:    Hidroizolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:     Sikaplan 15 G
 • Godina:    2015 

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova