Hidroizolacija ravnog krova | Stambena zgrada Crikvenica

Izvedba ravnog krova Akwalan TPO krovnom membranom nastambenoj zgradi u Crikvenici

 • Naziv objekta:    Stambena zgrada
 • Lokacija:    Crikvenica
 • Opis radova:    Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AKWALAN TPO krovna membrana
 • Godina:    2014 

 • Izvedba ravnog krova
 • Izvedba ravnog krova
 • Izvedba ravnog krova
 • Izvedba ravnog krova
 • Izvedba ravnog krova