Izrada ravnog krova | Vamaco d.o.o., Zagreb

 • Naziv objekta:    Poslovni objekt
 • Lokacija:    Gundulićeva, Zagreb
 • Opis radova:    Izrada ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    BUSSCHERPLAN 1500 membrana
 • Godina:    2014

 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova