Sanacija ravnog krova | DODM, Rijeka

Sanacija ravnog krova, ugradnja TPO membrane po postojećim ugrađenim  bitumen hidroizilacijskim slojevima na Domu za odgoj djece i mladeži iz Rijeke.

 • Naziv objekta:    Dom za odgoj djece i mladeži
 • Lokacija:    Rijeka, Čandekova 2
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Investitor:    
 • Površina:    
 • Materijal:    TPO membrana
 • Godina:    2012 

 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova