Sanacija ravnog krova - Crikvenica

Sanacija ravnog krova na obiteljskoj kući u Crikvenici s Akwalan TPO membranom

 • Naziv objekta:    Obiteljska kuća
 • Lokacija:    Crikvenica
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Investitor:    
 • Površina:    
 • Materijal:    Akwalan TPO membrana
 • Godina:    2012 

 • Obiteljska kuca
 • Obiteljska kuca
 • Obiteljska kuca
 • Obiteljska kuca
 • Obiteljska kuca
 • Obiteljska kuca
 • Obiteljska kuca