Hidroizolacija ravnog krova - Mala Klara II

 • Naziv objekta:     Naselje Mala Klara
 • Lokacija:     Zagreb
 • Opis radova:     Hidroizolacija ravnog krova
 • Investitor:     Instal promet Kanižaj d.o.o.
 • Površina:    
 • Materijal:     Ecoseal TPO membrana
 • Godina:     2011

 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova
 • Hidroizolacija ravnog krova