Vatrogasni dom Crikvenica

 • Naziv objekta:     Vatrogasni dom Crikvenica
 • Lokacija:     Crikvenica, Vinodolska 16.
 • Opis radova:     Sanacija ravnog krova
 • Površina:    
 • Materijal:     Sikaplan 18 G-03, Sikaplan WP1100-15HL
 • Godina:     2011

 • crikvenica-01
 • crikvenica-02
 • crikvenica-03
 • crikvenica-04
 • crikvenica-05