Previous Next

Hidroizolacija dostavnog vozila | Bazeni fontane - Zagreb

Hidroizolacija prostora za teret na dostavnom vozilu Bazeni - Fontane Zagreb

  • Naziv objekta: Dostavno vozilo
  • Lokacija: Zagreb
  • Opis radova: Hidroizolacija prostora za teret
  • Glavni izvođač:
  • Površina:
  • Materijal:
  • Godina: 2015