Previous Next

Sanacija ravnog krova garaže | Zagreb

Sanacija ravnog krova garaže sa Akwalan TPO krovnom membranom, Grškovićeva 15 u Zagrebu.

  • Naziv objekta: Garaža
  • Lokacija: Grškovićeva 15, Zagreb
  • Opis radova: Sanacija ravnog krova
  • Glavni izvođač:
  • Površina:
  • Materijal: Akwalan TPO krovna membrana
  • Godina: 2015