Hidroizolacija prodora vodovodnih cijevi | IKEA Zagreb

Hidroizolacija prodora vodovodnih cijevi sa Sika Grout 212 mortom na objektu trgovačkog centra IKEA u Zagrebu.

  • Naziv objekta:    IKEA Zagreb
  • Lokacija:    Zagreb
  • Opis radova:    Hidroizolacija prodora vodovodnih cijevi
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    Sika Grout 212
  • Godina:    2015 

  • Hidroizolacija prodora vodovodnih cijevi
  • Hidroizolacija prodora vodovodnih cijevi