Sanacija ravnog krova | Stambena zgrada D.Cesarića, Zagreb

Sanacija ravnog krova sa Akwalan završnom krovnom TPO membranom na stambenoj zgradi Dobriše Cesarića 37 u Zagrebu.

  • Naziv objekta:    Stambena zgrada
  • Lokacija:    Dobriše Cesarića 37, Zagreb
  • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    Akwalan TPO membrana
  • Godina:    2015 

  • Sanacija ravnog krova
  • sanacija ravnog krova
  • Sanacija ravnog krova