Sanacija ravnog krova | Porezna uprava Sisak

Sanacija ravnog krova sa Sikaplan 15G krovnom membranom Porezna uprava područni ured Sisak, ul. Stjepana i Antuna Radića 30 u Sisku.

 • Naziv objekta:    Porezna uprava Sisak
 • Lokacija:    Sisak
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    Ciglenečki d.o.o.
 • Površina:    
 • Materijal:    Sikaplan 15G krovna membrana
 • Godina:    2015 

 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova
 • Sanacija ravnog krova