Hidroizolacija – sanacija ravnog krova | Obiteljska kuća Kantrida

Hidroizolacija – sanacija ravnog krova obiteljske kuće ul.Pionirska 27-Kantrida , Rijeka sa Akwalan tpo krovnom membranom.

  • Naziv objekta:    Obiteljska kuća
  • Lokacija:    Kantrida - Rijeka
  • Opis radova:    Hidroizolacija i sanacija ravnog krova
  • Glavni izvođač:     Vortica d.o.o.
  • Površina:   
  • Materijal:     Akwalan TPO krovna membrana
  • Godina:    2015 

  • Hidroizolacija - sanacija ravnog krova
  • Hidroizolacija - sanacija ravnog krova
  • Hidroizolacija - sanacija ravnog krova