Sanacija ravnog krova Pliva Zagreb

Sanacija ravnog krova sa Akwalan TPO membranom

  • Naziv objekta:    Pliva d.o.o.
  • Lokacija:    Zagreb, Vukovarska 49
  • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    Akwalan TPO membrana
  • Godina:    2015 

  • Sanacija ravnog krova