Hidroizolacija slivnika Proizvodni pogon Franck

Hidroizolacija slivnika na objektu Proizvodni pogon Franck Zagreb

  • Naziv objekta:    Proizvodni pogon Franck
  • Lokacija:    Zagreb
  • Opis radova:    hidroizolacija slivnika
  • Glavni izvođač:    ĐURKIN d.o.o.
  • Površina:    
  • Materijal:    PVC krovna membrana
  • Godina:    2015 

  • Hidroizolacija slivnika
  • Hidroizolacija slivnika
  • Hidroizolacija slivnika