Izrada ravnog krova | SZ Kostrena

 • Naziv objekta:    Stambena zgrada
 • Lokacija:    Kostrena
 • Opis radova:    Izrada ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    AKWALAN TPO membrana
 • Godina:    2014 

 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova
 • Izrada ravnog krova